ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

Rival Dijital Yayıncılık ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (MERSİS: 0735199188300001)
Maslak Mahallesi, AOS 55.Sokak, B Blok Sitesi No:4 İç Kapı No:582 Sarıyer/İstanbul
www.socratesapp.com

2. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE KULLANIMI

Abone, satın aldığı döneme ait ücreti (zaman zaman Rival Dijital Yayıncılık ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (’’Rival’’) tarafından güncellenebilecektir) ödediği sürece www.socratesapp.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Socrates App’te (hepsi birlikte “ Socrates App ”) bulunan abonelikle gelen belirli içerik hizmetlerinden (“ İçerik ”) faydalanabilecek, İçerikler’e mobil uygulama üzerinden erişebilecektir. Rival, Socrates app nezdinde sunduğu İçerikler’i değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

30 günlük yenilenen abonelik seçilmesi halinde: Abonelik, Abone tarafından yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibarıyla 30 (otuz) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, fesih talebinin yenileme tarihinden önce Rival’a iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, yenileme tarihine kadar İçerikler’e erişim sağlanabilecek, yenileme tarihi geldiğinde abonelik sona erecek ve yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

Yıllık (360 günlük) yenilenen abonelik seçilmesi halinde: Abonelik, Abone tarafından yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibarıyla 360 günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 360 günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, fesih talebinin yenileme tarihinden önce Rival’a iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, yenileme tarihine kadar İçerikler’e erişim sağlanabilecek, yenileme tarihi geldiğinde abonelik sona erecek ve yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

Abone, abonelik sözleşmesinin (mesafeli satış sözleşmenin) imzasından sonra bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları geçerli olacaktır. Kampanya bitiminde abonelik kaldığı yerden yukarıda belirlenen şartlar dahilinde devam edecektir.

Abonelik, duruma göre, kampanya süresi sonundan önce veya standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle 30 (otuz) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından duruma göre standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Standart üyeliğin başlatılması ve yenilenmesinin istenmemesi halinde, duruma göre, standart abonelik başlangıç tarihinden veya abonelik yenileme tarihinden önce fesih talebinin Rival’a iletilmesi gerekmektedir. Bu halde, duruma göre, kampanya süresinin sonuna veya yenileme tarihine kadar İçerikler’e erişim sağlanabilecek, duruma göre kampanya süresinin sonu veya yenileme tarihi itibariyle abonelik sona erecek ve duruma göre, standart abonelik dönemine veya yenilenen döneme ilişkin ücret tahsil edilmeyecektir.

Abone, abonelik sözleşmesi (mesafeli satış sözleşmesi) konusu hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi ile ödemelerin gerçekleştirilmesini temin amacıyla Rival ile paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası’na tabi olduğunu kabul etmektedir.

Rival, sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik hizmetleri yalnızca bireysel amaçla kullanılabilecektir. Rival tarafından abonelik üzerinden yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde hizmet sunumu herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın derhal durdurulabilecektir.

İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve/veya Rival tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

3. MAL/HİZMETİN FİYATI

Socrates App’i indirmek ücretsiz olup, Socrates App içi satın almalar ücrete tabidir. Socrates App içi satın almalarda fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat Abone’nin Socrates App içi satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Abone’den talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

Abone, Socrates App içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini ve satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Socrates App’in bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Abone’nin satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, Abone’nin işleme onay verip mesafeli sözleşmeyi kabulü ardından ödemenin tahsil edildiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir.Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren app’ten faydalanmaya başlayabilirler. Abone, Socrates App’e giriş yaparak Socrates App üzerinden hizmet alabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Rival’a ulaşmaz ise, Rival ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi Rival’ın makul kontrolü dışındaki ve/veya ilgili mevzuat kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Rival yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Rival için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rival’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Socrates App’in hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store, Google Play Store ve Huawei Store’da mevcuttur. Kullanıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store, Google Play Store ve Huawei Store üzerinden takip edebilir.

5. CAYMA HAKKI

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan mal/hizmet, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edildiğinden, Abone’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Abone, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini info@therival.app veya www.socratesapp.com adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, mal/hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

Kullanım Koşulları

İşbu kullanım koşulları Rival Dijital Yayıncılık ve Pazarlama Ticaret A.Ş. (“Rival”) tarafından işletilen www.socratesapp.com internet sitesinin www.socratesapp.com ve mobil uygulamanın (“Socrates App”) kullanımına ilişkin kuralları belirlemektedir.

Genel Bilgilendirme

Socrates App, basketboldan bisiklete kadar çeşitli spor dallarında, bir çok yıllık deneyime sahip içerik oluşturucuları aracılığı ile kullanıcılara zengin bir veri tabanı sunan bir spor içerik platformudur. Platformumuz, geleneksel spor medyasıyla rekabet ederek, spor içerik tüketimi ve oluşturulmasının mevcut yöntemlerini sorgulamayı ve değiştirmeyi amaçlamaktadır. Platformumuzu kullanarak, bu belgede belirtilen şartlar ve koşullara uyduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Abonelik ve Ücretsiz Makale Kuralları

Hesap oluşturmadan misafir girişi ile her 15 günde bir makale okuyabilirsiniz. Bedava makale sınırına ulaştıktan sonra, daha fazla makale okuyabilmek için ücretsiz bir hesap oluşturmanız istenecektir. Bir hesap oluşturduktan sonra, her gün 5 makaleye erişebilirsiniz. Uygulamada bulunan tüm içeriklere erişmek için abone olmanız gerekmektedir.

Abonelik sürenizin bitiminden önce iptal ederseniz, abonelik sürenizin geri kalanı için hesabınıza erişiminiz olacaktır. Ödemeler iade edilmemekte ve kısmen kullanılmış fatura dönemleri için iade veya kredi olmamaktadır. Socrates App, Hizmet Şartlarımızı ihlal ettiğiniz için hesabınızı askıya alırsa veya sonlandırırsa, aboneliğinizin kullanılmayan süresi, herhangi bir lisans veya abonelik ücreti, hesabınızla ilişkili herhangi bir içerik veya veri için iade veya değişim almayacağınızı anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

Aboneliğinizi iptal etmek isterseniz SSS sayfamızdan, lütfen "Aboneliğimi nasıl iptal ederim?" bölümündeki talimatları izleyin.

Hizmetimize abone olduğunuzda, aboneliğiniz her bir abonelik dönemi sonunda yenileneceğini, yenileme tarihinden önce aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece devam edeceğini kabul etmiş olursunuz. Abonelik fiyatlarımız aylık 29,99₺ yıllık 290,99₺’dir. Aylık ve yıllık aboneliklerimizin ücretleri değişebilir ve abonelik ücretindeki herhangi bir değişiklik hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. Abonelik süresi, seçtiğiniz abonelik planına göre değişir. Mevcut abonelik döneminin sonundan önce aboneliğinizi iptal ederseniz, içeriklerimize veya hizmetlerimize erişiminiz mevcut abonelik döneminin sonunda sona erecektir. Hizmetimizi kullanarak, bu şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

Seviye Sistemi ve Deneyim Puanları

Deneyim Puanları (XP), makale okumaktan yorum göndermeye kadar değişen uygulama içi etkinlikler aracılığı ile kazanılabilir. Toplamda 4 Tier bulunmaktadır ve her seviyenin benzersiz faydaları bulunmaktadır. XP kazanmak, Tier atlamanızı sağlayacaktır. Son Tier’da, uygulamadaki tüm fonksiyonlar açılmış olsa bile, XP kazanmak, benzersiz öğeler (rozetler, başlıklar, avatarlar vb.), yarışmalar (en iyi 500 kullanıcı), yeni özellikleri beta test etme ve uygulama içinde içerik oluşturma hakkı için de kullanılır.

XP ilerlemesinin, 4. Tier’a ulaşıldıktan sonra da, uygulamamızda saygın bir içerik oluşturucu olma yolculuğunda da önemli olduğunu unutmayın.

XP, günlük aktiviteler yoluyla kazanılabilir. Abone olmayan kullanıcılar standart XP kazanır. Abone kullanıcılar ise iki katı XP kazanır. Her kilidi açılan makale 100 XP kazandırır. Abone olmayan kullanıcılar için günlük makale XP sınırı 200 XP, aboneli kullanıcılar için 400 XP'dir. Yorumlar her yorum için 10 XP kazandırır. Abone olmayan kullanıcılar için günlük yorum XP sınırı 50 XP, abone kullanıcılar için 100 XP'dir. Günlük toplam XP sınırı, abone olmayan kullanıcılar için 250 XP, abone kullanıcılar için 500 XP'dir.

Profil Kuralları Seti

Misafir girişi yapan profiller bulanık ve özelleştirme seçeneği devre dışıdır. Oturum açmış kullanıcılara profil özelleştirme seçeneği aktiftir. Tier 2 seviyesindeki oturum açmış kullanıcılara yorum bölümleri aktiftir. Tier 3 seviyesindeki oturum açmış kullanıcılara gelişmiş profil özelleştirme araçları aktiftir. Tier 4 seviyesindeki oturum açmış kullanıcılardan bir makale yayınlamış olanlar, içerik oluşturucu olma fırsatına sahip olacaklardır ve bir makale yayınladıktan sonra profilini içerik oluşturucu profiline dönüştürme seçeneğine, eğer isterlerse sahip olacaklardır.

Özellikler ve Faydalar

Her Tier’ın getirdiği faydalar ve özellikler aşağıdaki gibidir:

Kullanıcı Tarafından Üretilen Makale Highlight’ları/Yorumları

Tier 3 seviyesindeki kullanıcılar, makale içi highlights/yorumlar oluşturabilirler. Bu highlights/yorumlar, makale başına 3 adetle sınırlandırılmıştır ve kullanıcı başına aylık 3 adetle sınırlandırılmıştır. Ayrıca editöryel karara tabidirler.

Kullanıcı Davranışları

Kullanım Koşulları, Socrates App’te yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni da dahil olmak üzere Kullanıcı’ya bildirilen diğer tüm kuralları kapsar. Socrates App’e giriş yapan, üye olan ve/veya Socrates App’in sunmuş olduğu hizmetlerin herhangi birinden yararlanan her bir Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’na, bu koşulların ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ne veya bu metinlerde bahse konu edilen tüm düzenleme ve kurallara uygun davranacağını kabul etmiş sayılır. Kabul ettiğiniz, yapılmaması gereken davranışlar:

Temel Koşullar

 1. Kullanım Koşulları, yalnızca Socrates App’e ilişkin kurallar ve düzenlemeler bütününü kapsar.
 2. Socrates App üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Socrates’in kendi kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Socrates tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili internet sitesini, uygulamayı, içeriği veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi, uygulama ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Socrates App’te yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Socrates App içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, uygulamalar, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitesi veya uygulamada sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Kullanıcı, Socrates App haricindeki herhangi bir bağlantıya veya içeriğe yönlendirme nedeniyle bağlantı sağlaması halinde bu bağlantı veya içeriğe ilişkin tüm hususlarda sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nı açıkça okuyup söz konusu Kullanım Koşulları’nı anladığını, Socrates App’i ancak bu Kullanım Koşulları’na uymak suretiyle kullanabileceğini, bu Kullanım Koşulları’na aykırı davrandığı takdirde de bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Socrates’in, bu Kullanım Koşulları’na uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 5. Socrates App üzerinde, Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen yorum, ilan, açıklama ve paylaşım da dahil olmak üzere her türlü içerik ilgili Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin kendi inisiyatiflerindedir. Rival, Kullanıcılar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. Rival, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin içerikleri ile Rival’ın hiçbir doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmamaktadır.
 6. Kullanıcılar, hiçbir şekilde Socrates App’i kullanarak Rival’a ve/veya diğer Kullanıcılar’a karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcılar’ın kendisine ait olacaktır.
 7. Rival, Socrates App üzerinde, arayüzlerinde, kodlarında ve Socrates App’te yer alan içerikler üzerinde tek taraflı olarak herhangi bir bildirim yapmaksızın gerekli gördüğü her türlü değişiklik yapma, kaldırma ve benzeri işlemler yapma hakkına sahiptir. Bahse konu değişiklikler sonucunda Kullanıcılar üzerinde olumsuz sonuçlar meydana gelmesi halinde Rival’ın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamakta olup Kullanıcılar bu durumlarda Rival’a karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aynı zamanda, Rival hizmetlerini dilediği zaman kısmen veya tamamen kaldırma veya geçici olarak servis dışı bırakma haklarına sahiptir.
 8. Rival, elinden gelen en iyi gayreti göstererek Socrates App için gerekli güvenlik önlemlerini almakta ve bu önlemleri dönem güncellemektedir. Ancak Rival’ın aldığı tüm önlemlere rağmen kötü niyetli üçüncü kişilerin Socrates App’e saldırıda bulunması mümkündür. Bu hallerde Kullanıcılar’ın bilgi ve sağladığı içerikler zarar görebilir ve Kullanıcılar veya üçüncü kişilerin birtakım zararları doğabilir. Bahse konu hallerde, Rival’ın herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek faydalanmak istediği hizmetleri kullanabilmek için mobil cihazının teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetleri kullanamama durumunda, Rival’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Rival’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Fikri Haklar

 1. Socrates App’te yer alan metinler, fotoğraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğe ilişkin birçok husus, telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarına konu olabilir. Kullanıcılar, bu hallerde paylaştıkları içeriğin hak sahiplerinden gerekli onay/izinleri almadan hiçbir amaçla kopyalama, değiştirme, başka bir ortama kaydetme, paylaşma dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Kullanıcılar’ın Socrates App’i kullanırken üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği hallerde, tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcılar’a ait olup Rival’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, Rival’ın herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarara uğraması halinde ilk talepte Rival’ın tüm zararlarını nakden ve derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. “Socrates App”, Rival’ın tescilli markası ve logosudur. Kullanıcılar’ın Socrates App hizmetlerinden faydalanması, kullanıcılara Rival markası üzerinde hiçbir hak devrine veya kullanım yetkisine izin verildiği anlamına gelmemektedir.
 3. Socrates App’in tasarımı, arayüzü, metinleri, kaynak kodları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Socrates App’in tüm ögeleri, Rival’ın telif hakları kapsamında da korunmaktadır. Bu ögelerin hiçbiri Rival’ın izni ve onayı olmadıkça başka bir ortama kopyalanamaz, değiştirilemez, paylaşılamaz ve benzer işlemlere tabi tutulamaz. Kullanıcılar’ın bu maddeye aykırı fiilleri neticesinde Rival’ın bir zarara uğraması halinde, bu aykırılığa sebep olan ve/veya bu aykırılığın gerçekleşmesine yardımcı olan Kullanıcılar, Rival’ın tüm doğrudan veya dolaylı zararlarını tazmin edecektir.
 4. Kullanıcı, Rival’ın sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu hizmetlerin ancak işbu Kullanım Koşulları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Kullanıcı’ya devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Feragatname ve Sorumluluk Sınırlamaları

Hizmetler, herhangi bir türdeki açık veya zımni garantiler olmaksızın "olduğu gibi" ve "müsait olduğu kadar" sunulmaktadır. Bu, ticari uygunluk, belirli bir amaç için uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir türdeki garantiyi içermez. Socrates Uygulaması, Hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağına, hataların düzeltileceğine veya Hizmetleri sunan sunucuların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olacağına dair bir garanti vermez.

Kanunun izin verdiği en geniş ölçüde, Socrates App ve bağlı şirketleri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, ortakları ve lisansörleri, Hizmetler veya bu Şartlar ile ilgili olarak ortaya çıkan dolaylı, tesadüfi, özel, sonuç veya cezai zararlardan sorumlu tutulamazlar. Bu zararlar arasında kar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı veya diğer somut olmayan kayıplar da yer alabilir.

Sonlandırma

Socrates App, sebep veya bildirim olmadan herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirim olmadan hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı sonlandırabilir. Sonlandırma durumunda, hemen tüm hizmet kullanımınız durdurulacaktır.

Yürürlükteki Hukuk

Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yasal ilişkilerin uygulanması, yorumlanması ve yönetimi için Türk hukuku uygulanacaktır. İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri, bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf için yargı yetkisine sahiptir.

Şartların Değiştirilmesi

Gizlilik Politikası

Socrates App, kişisel verilerinizi ve gizliliğinizi korumaya saygı gösterir. Gizlilik Politikamız, Socrates App'in Hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl topladığını, kullanıp açıkladığını açıklar.

Güvenlik

Kişisel verilerinizi izinsiz erişim, kullanım veya ifşa edilmesine karşı makul önlemler alıyoruz. Ancak, hiçbir güvenlik önlemi mükemmel değildir ve bilgilerinizin güvenliğini garanti edememekteyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetlerimiz 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel veri toplamamaktayız. Eğer bir ebeveyn veya vasinin çocuğunuzun bize kişisel veri sağladığına inanıyorsanız, lütfen bizimle support@socratesapp.info adresinden iletişime geçin.

Bize Ulaşı

Bu şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle support@socratesapp.info adresinden iletişime geçin.